Athanasius Schneider

Őexcellenciája Athanasius Schneider O.R.C. (született Anton Schneider, 1961. április 7-én) a Szűz Máriáról nevezett Főegyházmegye (Astana, Kazahsztán) római katolikus segédpüspöke, a Szent Kereszt Reguláris Kanonokrend tagja.

Püspök atya Anton Schneider néven született 1961. április 7-én Tokmok városában, az akkori Szovjetunió, a mai Kirgizisztán területén. A keresztségben egy litván titkos pap, Pater Antonius Šeškevicius S.J. részesítette. Ukrajnából származó német szülei, akiket Sztálin telepített erőszakkal az Urál-hegységbe a II. Világháború után, a deportálásból való szabadulásukat követően költöztek kirgiz területre.

A család a földalatti egyházzal Krasnokamskban került szoros kapcsolatba. Anton édesanyja, Maria, egyike volt azon nőknek, akik segítették Boldog Oleksa Zaryckyj atya rejtőzködését, akit később a szovjet rezsim a hírhedt Karlagba (gulag Karaganda közelében) börtönöz a szolgálatáért; és 1963-ban végül vértanú lesz. Anton 1973-ban titkosan fogadta első szentáldozását.

Nem sokkal ezután családjával Németországba költözött. 1982-ben csatlakozott a Szent Kereszt Kanonokrendhez (Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis), ahol Szent Athanasius lett a védőszentje és a szerzetesi neve. Letette szerzetesi fogadalmait, majd Manuel Pestana Filho püspök 1990. március 25-én pappá szentelte. Római tanulmányai végeztével, ahol 1997-ben doktori fokozatot nyert teológiából és patrisztikus tudományokból az Augustianum Patrisztikus Intézetében, 1999-től patrisztikát kezdett tanítani a karagandai (Kazahsztán) Szűz Mária, az Egyház Anyja Szemináriumban. 2006. április 8-án kinevezték Celerina címzetes főpásztorává és a Karagandai Egyházmegye (Kazahsztán) segédpüspökévé. 2006. június 2-án a római Szent Péter-bazilika oltáránál Angelo Sodano bíboros szentelte fel püspökké. 2011. február 5-től foglalta el helyét segédpüspökként az Astanai Főegyházmegyében. A Kazahsztáni Püspöki Konferencia általános titkára. Első magyarországi látogatásának idején (2016) papságának közel 26., püspökségének közel 10. évében jár.

A szentáldozásról

Schneider püspök úr az Oltáriszentség térdelve és nyelvre való fogadásának támogatója. Ez a témája a püspök atya Dominus est [Az Úr az] című könyvének, ami 2008 tavaszán jelent meg, elsőként a szentszéki könyvkiadó gondozásában olaszul (Libreria Editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 2008.) és hamarosan angolra, németre, észtre, litvánra, lengyelre, magyarra és kínaira is lefordították. A könyv Malcolm Ranjith bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció titkára előszavát tartalmazza, aki jelenleg Colombo (Sri Lanka) érseke.

A könyv martirológiai és patrológiai bizonyíték, valamint tanúságtétel a katolikus egyház ősi szentáldozási gyakorlata és alapelve mellett, amely szerint a Szentség kiszolgáltatása és vétele elválaszthatatlan az Úr imádatától. Schneider írja, hogy a fogadó szentáldozásnak ez a formája az Egyházban az 5. századtól vált általános gyakorlattá, és a 7. századtól a 9. századig a nyugati egyház számos szinódusa keményen megfegyelmezte azokat a papokat, akik nem voltak hajlandók követni ezt a hagyományt. A térdelve és nyelvre áldozás az Oltáriszentség vételének a legméltóbb módja, amelyben a vétel és az imádat összekapcsolódik. A kézbe áldoztatás általánosan elterjedt modern gyakorlata a valóságos jelenlétet tagadó kálvinista úrvacsoraosztással rokon.

Athanasius Schneider püspök első látogatása Magyarországon

Püspök atya látogatására 2016. március 4–7. között (péntek–hétfő) került sor. Összesen három előadást tartott Magyarországon, hatalmas érdeklődés közepette. Az első kettőt Budapesten (Az igazság a házasságról és a családról, A hitről és a mártíromságról), a harmadikat pedig (A szent liturgiáról és a szentáldozásról) a Newman Központ székhelyén, Sümegen. Látogatásának koronájaként Schneider püspök atya vasárnap (március 6-án, Laetare vasárnapján) ünnepélyes unus antiquior („forma extraordinaria”) főpapi szentmisét pontifikált a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplomban. A szentmisére az ország minden tájáról, de Erdélyből, a Felvidékről, Szlovéniából, Svédországból, Olaszország-ból és Ausztriából is érkeztek hívők. A figyelmet nemcsak a püspök atya személye váltotta ki, de az a tény is, hogy több mint 45 év – a Novus Ordo bevezetése – után először került sor ismét arra, hogy vasárnapi szentmisét egy főpap a római rítus ősi formája szerint mutasson be Magyarországon.

Az Oltáriszentségről és a méltó szentáldozásról szóló Dominus est (Az Úr az) és Corpus Christi (Krisztus Teste) című könyvek által világhírűvé vált püspök tanítását – a Szent István Társulat és a Stella Maris Alapítvány jóvoltából – korábban Magyarországon is nagy érdeklődés fogadta.

Ajánlott olvasmányok

Őexcellenciája saját honlapja: GLORIADEI.IO

Athanasius Schneider – Fülep Dániel: Exkluzív interjú Őexcellenciája Dr. Athanasius Schneider O.R.C. püspökkel. Készítette Fülep Dániel igazgató (Newman Központ, Sümeg, Magyarország) https://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/exclusive-interview-with-bishop.html

Athanasius Schneider – Fülep Dániel: REGNUM EUCHARISTICUM. Athanasius Schneider püspök első látogatása Magyarországon. Előadások, homília, exkluzív interjú. Magyar és angol nyelvű elektronikus változat: http://mek.oszk.hu/15500/15547/15547.pdf

Athanasius Schneider – Fülep Dániel (July 2018). KATOLIKUS EGYHÁZ, MERRE TARTASZ? Interjúkötet. Őexcellenciája Athanasius Schneiderrel, a Szűz Máriáról nevezett astanai főegyházmegye segédpüspökével beszélget Fülep Dániel teológus. Az elektonikus változat szabadon letölthető. Magyar Elektronikus Könyvtár http://mek.oszk.hu/18600/18638/18638.pdf

Video